HƯỚNG DẪN Sinh hoạt chuyên môn liên trường cấp THCS

Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Thạch Hà, nhằm nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy ở môn học ít tiết, Phòng GD-ĐT hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn liên trường đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Giáo dục công dân, Thể dục, Địa lí, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học như sau:

Số kí hiệu 45 /HD-SHCM
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 07/02/2020
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Bộ GD&ĐT
Người ký Bùi Văn Ga

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  45 /HD-SHCM    Thạch Hà, ngày 07 tháng 02 năm 2020
 
HƯỚNG DẪN
Sinh hoạt chuyên môn liên trường cấp THCS
 
 
 
 
          Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Phòng Giáo dục - Đào tạo Thạch Hà, nhằm nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy ở môn học ít tiết, Phòng GD-ĐT hướng dẫn tổ chức hoạt động chuyên môn liên trường đối với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Giáo dục công dân, Thể dục, Địa lí, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Mục đích
          Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở một số môn ít tiết trong trường THCS, tập trung vào thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; giúp giáo viên nắm vững và thực hiện có hiệu quả về kiểm tra, đánh giá học sinh.
          Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong hoạt động dạy học. Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa các giáo viên trên toàn huyện.
          Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy
          2. Yêu cầu
Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường phải đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, giải quyết được các khó khăn, vướng mắc trong chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục và được tổ chức qua các hoạt động cụ thể, thực tiễn, tránh hình thức.
          II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG
  1. Nội dung
Các nội dung chủ yếu trong sinh hoạt chuyên môn tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau:
Xây dựng chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Giải đáp những khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, đặc biệt là các vấn đề khó trong thực hiện chương trình bộ môn.
Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và thực hiện chuyên đề dạy học, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học.
2. Hình thức
Thành lập các tổ chuyên biệt ở một số môn học như sau:
Môn Âm nhạc: Tất cả giáo viên dạy Âm nhạc trên toàn huyện. Tổ trưởng: Cô Lê Thị Hằng, giáo viên Trường THCS Hàm Nghi; tổ phó: cô Võ Thị Hương Giang, giáo viên Trường THCS Phan Huy Chú.
Môn Mỹ thuật: Gồm tất cả giáo viên dạy Mỹ thuật trên toàn huyện. Tổ trưởng: cô Nguyễn Thị Hoa, giáo viên trường THCS Hàm Nghi, tổ phó: thầy Nguyễn Hữu Cương, giáo viên trường TH&THCS Thạch Hội.
Môn Thể dục: Gồm tất cả giáo viên dạy Thể dục trên toàn huyện. Tổ trưởng: thầy Hồ Lý Nam, giáo viên trường TH&THCS Thạch Hội; tổ phó: Thầy Nguyễn Văn Dũng, giáo viên trường THCS Long Sơn.
Môn Công nghệ: Gồm tất cả giáo viên dạy Công nghệ. Tổ trưởng: Thầy Nguyễn Văn Hùng, giáo viên trường THCS Phan Huy Chú; tổ phó: cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường THCS Văn Trị.
Môn Giáo dục công dân: Gồm tất cả giáo viên dạy Giáo dục công dân. Tổ trưởng: Cô Hoàng Thị Thanh Huyền, giáo viên trường THCS Phan Huy Chú; tổ phó: cô Đinh Thị Kim Cúc, giáo viên trường THCS Lê Hồng Phong.
Môn Địa lí: Liên cụm Việt-Thanh-Đài: Tổ trưởng cô Lê Thị Hà Giang, giáo viên THCS Phan Huy Chú, tổ phó cô Nguyễn Thị Đông, giáo viên THCS Nguyễn Thiếp. Liên cụm Tân-Khê-Thắng: Tổ trưởng thầy giáo Trương Xuân Sơn, giáo viên trường THCS Văn trị; tổ phó cô Hồ Thị Hải, giáo viên trường THCS Thắng Tượng.
Môn Lịch sử: Liên cụm Việt-Thanh-Đài: Tổ trưởng thầy Phan Đại Dương, giáo viên THCS Phan Huy Chú, tổ phó cô Đinh Thị Soa, giáo viên THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn. Liên cụm Tân-Khê-Thắng: Tổ trưởng cô Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường THCS Hương Điền-Nam Hương, tổ phó thầy Hồ Kim Nhật, giáo viên trường TH&THCS Thạch Hội
Môn Vật lí: Liên cụm Việt-Thanh-Đài: Tổ trưởng cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh, giáo viên trường THCS Phan Huy Chú, tổ phó thầy Nguyễn Văn Sơn, giáo viên THCS Ngọc Sơn. Liên cụm Tân-Khê-Thắng: Tổ trưởng thầy Trần Đình Hiệp, giáo viên trường THCS Đỉnh Bàn, tổ phó thầy Nguyễn Tiến Thuận, giáo viên THCS Thắng Tượng
Môn Sinh học: Liên cụm Việt-Thanh-Đài: Tổ trưởng thầy Nguyễn Văn Hà, giáo viên trường THCS Lưu Vĩnh Bắc Sơn, tổ phó cô Nguyễn Thị Ái, giáo viên THCS Phan Huy Chú. Liên cụm Tân-Khê-Thắng: Tổ trưởng thầy Nguyễn Văn Anh, giáo viên trường THCS Hương Điền-Nam Hương, tổ phó cô Trương Thị Mỹ, giáo viên THCS Lê Hồng Phong.
Môn Hóa học: Liên cụm Việt-Thanh-Đài: Tổ trưởng thầy Nguyễn Công Hải, giáo viên trường THCS Phan Huy Chú, tổ phó cô Nguyễn Thị Khuyên, giáo viên THCS Nguyễn Thiếp. Liên cụm Tân-Khê-Thắng: Tổ trưởng cô Nguyễn Thị Thu Hằng, giáo viên trường THCS Tân Lâm, tổ phó cô Hoàng Thị  Lân, giáo viên THCS Lê Hồng Phong.
Cần sáng tạo, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt để tạo được hứng thú cho giáo viên tham gia hoạt động; tích cực phát huy sự tương tác, phản biện giữa các thành phần tham gia sinh hoạt, làm rõ các nội dung chuyên môn cụ thể để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn giáo dục. Trong sinh hoạt, phải đặt hiệu quả chuyên môn lên hàng đầu để lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp.
3. Thời gian và địa điểm sinh hoạt
Thời gian sinh hoạt: 2 tháng 1 lần, vào chiều thứ 3 của tuần thứ 3 tháng chẵn (bắt đầu lúc 14h).
Địa điểm: Các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, GDCD, Thể dục sinh hoạt tại trường THCS Phan Huy Chú; các môn Địa lí, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học sinh hoạt tại trường THCS Phan Huy Chú (giáo viên cụm Việt, Thanh, Đài) và trường THCS Lê Hồng Phong (giáo viên cụm Tân, Khê,Thắng)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức SHCM của các tổ chuyên môn trên.
Tham gia sinh hoạt với các cụm liên trường theo kế hoạch.
Theo dõi kết quả tham gia sinh hoạt chuyên môn liên trường của CBQL, giáo viên để đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của CBQL, giáo viên.
2.  Tổ chuyên biệt
 Tổ trưởng lên kế hoạch báo cáo về bộ phận chuyên môn THCS (qua bà Lê Thị Nga, chuyên viên Phòng) để Phòng thông báo cho giáo viên các trường tham dự.
Tổ trưởng điều hành hoạt động chuyên môn của tổ, phân công giáo viên cốt cán phụ trách các nội dung SHCM, báo cáo kết quả về Phòng theo từng đợt sinh hoạt; chịu trách nhiệm trước ngành về chất lượng sinh hoạt của tổ
Sau mỗi đợt SHCM, trường đặt địa điểm sinh hoạt chịu trách nhiệm báo cáo kết quả về Phòng (cần có minh chứng chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, kiến nghị, đề xuất,…).
3. Hiệu trưởng các trường THCS
Bố trí lịch công tác của đơn vị khoa học, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia tích cực, có hiệu quả SHCM ở các tổ chuyên biệt. THCS Phan Huy Chú và THCS Lê Hồng Phong chuẩn bị các điều kiện cho việc SHCM.
4. Giáo viên THCS
Tham gia tích cực vào SHCM nhằm nâng cao hiểu biết về đổi mới giáo dục, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng sư phạm.
Đề xuất vấn đề khúc mắc trong thực tế công tác, các nội dung có ý nghĩa thiết thực để cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong các cuộc SHCM.
Các văn bản kế hoạch, báo cáo SHCM ở các tổ chuyên biệt nộp trực tiếp chuyên môn THCS qua email: loiphc@gmail.com, lenga73@gmail.com pttao76@gmail.com.
Trên đây là một số hướng dẫn của Phòng về SHCM đối với bộ môn ít tiết. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo về Phòng để phối hợp giải quyết.
 
Nơi nhận:
    - Các trường THCS, TH&THCS;
    - Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng;
    - Chuyên viên THCS;
    - Lưu VP.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Võ Tá Lợi
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

40/PGDĐT 07/02/2020 Thực hiện Công văn số 527/UBND-VX1 ngày 03/02/2020 của UBND
tỉnh Hà Tĩnh, trong thời gian từ 04/02/2020, học sinh tạm thời nghỉ học để chủ
động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của vi
rút Corona (nCoV) gây ra. Để đảm bảo tốt việc phòng chống, theo dõi kịp thời
tình hình diễn biến dịch bệnh và sức khỏe của học sinh đồng thời giúp học sinh
tự học để củng cố kiến thức và thực hiện công tác bồi dưỡng năng lực, nghiệp vụ
cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong thời gian học sinh nghỉ học,
Phòng yêu cầu hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ như
sau:
44/PGDĐT 07/02/2020 Thực hiện Công văn số 171/SGDĐT-GDPT ngày 07/02/2020 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về việc khai thác hệ thống học trực tuyến ViettelStudy để ôn tập
kiến thức các môn học; để giúp học sinh thuận tiện trong việc tự học và ôn luyện
kiến thức trong giai đoạn nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, cũng như việc tự học và ôn luyện
kiến thức thường xuyên sau này, Phòng Giáo dục - Đào tạo yêu cầu các trường
thực hiện các nội dung sau:
1. Phổ biến đến toàn thể học sinh trang vietelstudy.vn để học sinh được
học tập trực tuyến và ôn luyện miễn phí trên ViettelStudy; hình thức phổ biến có
thể qua tin nhắn smas, các group trên zalo, facebook đến phụ huynh học sinh.
2. Khuyến khích giáo viên khai thác và sử dụng trang web vietelstudy.vn
để tạo bài giảng, bài học, ôn tập và kiểm tra học sinh trong thời gian nghỉ học do
dịch bệnh nCoV gây ra củng như khai thác sử dụng trong giảng dạy sau này.
3. Thường xuyên gửi tin nhắn qua hệ thống tài khoản SMAS của trường
đến số điện thoại phụ huynh học sinh để cập nhật thông tin về tình hình dịch
bệnh, tình hình sức khỏe và việc tự học tại nhà của học sinh.
PDG 02/04/2015 Phiếu đánh giá giờ dạy
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây