BÁO CÁO Sơ kết công tác tháng 09, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019

Thứ bảy - 14/12/2019 19:45
BÁO CÁO
Sơ kết công tác tháng 09, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
 
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƯỜNG THCS THẮNG TƯỢNG
 
 
 
 
Số: ../BCCM- THCSTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạch Thắng, ngày 23 tháng 09 năm 2019
 
BÁO CÁO
Sơ kết công tác tháng 09, triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
Phần I
SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 09/2019
I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SƯ PHẠM CỦA NHÀ GIÁO
1. Các hoạt động đã triển khai.
- Toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh học tập nội quy, quy định của nhà trường.
- Triển khai tuần sinh hoạt tập thể: các em làm quen giáo viên chủ nhiệm mới, triển khai tập nghi thức Đội, múa hát sân trường, học tập nội quy và giáo dục các em một số kỷ năng sống…
- Tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới, họp chuyên môn phân công nhiệm vụ cho giáo viên.
- Tham gia chuyên đề ở các môn học. Triển khai hội nghị CBCCVC đầu năm học.
- Tổ chức thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Văn, Toán, Anh cho học sinh khối 9 nhằm đánh giá và rà soát học sinh đi thi HSG huyện.
- Rà soát, bổ sung, hoàn thành chương trình và chủ đề dạy học.
- Phối hợp với Đội kiểm tra SGK đồ dùng học tập của học sinh.
- Lao động vệ sinh phong quang trường lớp.
- Xây dựng và bổ sung các loại kế hoạch, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Tổ chức truyên truyền về văn hóa giao thông, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Đăng ký các danh hiệu thi đua, chủ đề dạy học,SKKN, xây dựng các chỉ tiêu về chuyên môn, đăng kí phong trào thi đua ‘‘đổi mới sáng tạo trong dạy và học’’
2. Thực hiện nội dung, chương trình.
- Tính đến ngày 23/9/2019 đang thực hiện chương trình tuần 3.
3. Thực hiện ngày công.
- Ngày công giáo viên nghỉ việc riêng, ốm đau từ ngày 01/09- 22/9 thầy Hùng 1P.
 4. Công tác soạn bài:
- Soạn bài bám sát đối tượng, thể hiện rõ hoạt động thầy và trò thiết kế theo hướng lấy hoạt động học sinh làm trung tâm, tăng cường câu hỏi mở và hệ thống bài tập dư, lựa chọn, phương pháp, hệ thống bài tập, nghiên cứu kỷ tài liệu, sách tham khảo dạng bài tập để phục vụ bài dạy đảm bảo đúng đối tượng có hiệu quả.
- Tồn tại:  Hệ thống bài tập rèn luyện kỷ năng cho học sinh, câu hỏi dẩn dắt chưa nhiều.
5. Công tác giảng dạy.
- Trong một số tiết dạy phân dạng, loại bài tập, đi từ dể đến khó; chú trọng phong cách, ngôn ngữ giảng thu thu hút học sinh vào bài giảng của mình.
- Tập trung vào các hoạt động của học sinh, quan tâm, kiểm tra cách học, cách làm bài của học sinh.
6. Sử dụng thiết bị dạy học.
- Thầy Thuận 2 lượt, thầy Châu 2 lượt, cô Bình 1 lượt, cô Hà 1 lượt phòng thực hành.
Thư viện: Đã sắp xếp lên kế hoạch cho giáo viên, học sinh mượn sách giáo khoa. Học sinh mượn sách truyện, tham khảo…112 lượt.     
7. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Việc kiểm tra bài cũ, vở bài tập, công tác học tập ở nhà được tiến hành kịp thời, thường xuyên qua đó nắm bắt các đối tượng học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh.
- Hai tuần đầu nhà trường còn tập trung một số công việc đầu năm nên công tác dự giờ của BGH, giáo viên có phần hạn chế.
- Việc thực hiện dự giờ chưa đạt theo quy định; công tác thao giảng chưa thực hiện.
8. Công tác giúp đỡ học sinh yếu kém, nâng chất lượng đại trà.
- Do mới học được hơn hai tuần nên việc đánh sự tiến bộ của học sinh chưa thực hiện. Tuy nhiên nề nếp học tập đã đi vào nghiêm túc.
- Công tác phụ đạo học sinh yếu kém được giáo viên giảng dạy lồng ghép trong các tiết học chính khóa, bước đầu tổ chức nắm bắt học sinh yếu về mặt nào.
9. Công tác bồi dưỡng HSG.
- Tập trung đẩy mạnh hoạt động BDHSG ở các môn toán, văn, anh khối 9, giáo viên được phân công bồi dưỡng tích cực tìm tòi tài liệu, nghiên cứu nội dung bài. Học sinh học tập tích cực .
10. Công tác chủ nhiệm.
- Nhiều đồng chí giáo viên chủ nhiệm tích cực tham gia bám lớp, có kế hoạch chủ nhiệm. Phân chia công việc cho học sinh cụ thể.
- Sinh hoạt 15 phút đầu giờ đã đi vào ổn định, chất lượng sinh hoạt ở một số lớp có hiệu quả.
11. Một số công tác khác.
- Tự học tự bồi dưỡng.
Triển khai công tác tự học, tự bồi dưỡng tới tận từng giáo viên. Tham gia đầy đủ các lớp chuyên đề do phòng tổ chức.
- Công tác giáo dục pháp luật:
Phổ biến các văn bản của nghành như: Nhiệm vụ năm học, khung kế hoạch biên chế thời gian năm học, an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên và học sinh.
- Phổ cập xây dựng NTM
- Thực hiện kiện toàn BCĐ phổ cập và phân công thể cho từng giáo viên.
II. Công tác quản lý.
1. Xây dựng kế hoạch.
- Trên cơ sở nhiệm vụ của Sở, Phòng GD&ĐT và tình hình thực tế của địa phương cũng như nhà trường Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch kịp thời, sát với thực tiễn nhà nhà trường
2. Đánh giá hoạt động các tổ chuyên môn.
2.1. Các tổ chuyên môn.
- Các tổ, nhóm chuyên môn thực hiện tốt các yêu cầu sinh hoạt chuyên môn, các buổi sinh hoạt đã dần đi vào thực chất, tập trung xây dựng kế hoạch, thảo luận các nội dung chuyên môn.
2.2. Tổ văn phòng.
- Tổ văn phòng đi vào nề nếp, đảm bảo kỷ luật lao động. Các tổ viên được phân công nhiệm vụ đã có kế hoạch sắp xếp khoa học, hợp lý. Công tác quản lý tài chính, tài sản được thực hiện đúng quy định.
3. Công tác Đoàn - Đội.
- Liên đội đã tiến hành tập nghi thức đội và ca múa hát sân trường chuẩn bị cho lễ khai giảng.
- Tổ chức cho học sinh làm quen với giáo viên chủ nhiệm mới, học tập nội quy của trường, của liên đội, của lớp, tìm hiểu về truyền thống nhà trường cho học sinh lớp 6 và giáo dục các em một số kĩ năng sống…
- Triển khai các hoạt động có hiệu quả như: tổ chức tuần sinh hoạt tập thể, tập một số bài múa hát tập thể; phối hợp cùng nhà trường tổ chức thành công lễ khai giảng năm học mới, xây dựng quy chế thi đua ở các chi đội, nề nếp sinh hoạt đã đi vào ổn định.
- Liên đội đã sớm bầu ra BCH chi đội, đội cờ đỏ tạm thời, phân chia khu vực vệ sinh, khu vực nhà xe cho các lớp, phân công chăm sóc bồn hoa cây cảnh nên nền nếp học tập và sinh hoạt của Liên đội đã sớm ổn định ngay từ đầu năm học.
- Liên đội đã tổ chức lồng ghép các hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua tiết chào cờ đầu tuần bằng các tiểu phẩm về Qùa tặng cuộc sống do lớp trực và giáo viên chủ nhiệm thực hiện.
- Tổ chức truyên truyền về văn hóa giao thông, an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống các tệ nạn xã hội.
- Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại: số học sinh tham gia sinh hoạt tập thể chưa thật đầy đủ, nề nếp ổn định chậm;
- Tổng phụ trách phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, BCH Liên đội tạm thời và đội cờ đỏ phân công khu vực vệ sinh, khu vực nhà xe, bồn hoa cây cảnh cho các lớp và bố trí cờ đỏ chấm ,theo dõi ngay từ đầu năm học nên nền nếp học tập và rèn luyện sớm được ổn định ngay từ ngày học đầu tiên.
- Phối hợp chuyên môn triển khai kiểm tra sách vở và đồ dùng học tập của học sinh.
- Triển khai thu phiếu Sinh hoạt hè và phiếu thu thập thông tin về học sinh qua giáo viên chủ nhiệm lớp.
- Họp BCH Liên đội sơ kết 2 tuần đầu của tháng và nhận xét rút kinh nghiệm.
- Tiến hành tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Liên đội.
IV. Kết quả kiểm tra nội bộ.
1. Kiểm tra chuyên đề: Các tổ chưa thực hiện
2. Kiểm tra toàn diện. Trong hai tuần đầu chưa kiểm tra
V. Các hoạt động khác.
- Phân công cho các tổ phụ trách các phòng chức năng, thiết bị, các phòng tổ bộ môn.
- Triển khai đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Thăm hỏi, chúc mừng một số người thân của CBGV trong trường.
- Lao động vệ sinh phong quang trường lớp, chăm sóc và tu sửa bồn hoa cây cảnh.
Phần thứ II
Triển khai nhiệm vụ tháng 10 năm 2019
Chủ đề: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
1. Về chuyên môn.
- Thi đua dạy tốt - học tốt chào mừng ngày 20/10 cụ thể:
Thao giảng theo hướng nghiên cứu bài học, tổ phân công giáo viên và nhóm giáo viên thực hiện.
- Tổ chức cho học sinh tham gia thi học sinh giỏi huyện 3 môn Toán, Văn Anh khối 9 theo kế hoạch của phòng.
- Tiếp tục BDHSG khối 9 các môn còn lại và triển khai xây dựng chương trình dạy ôn buổi chiều.
- Thi chọn đội tuyển HSG khối 9 các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử.
- Tiếp tục đẩy mạnh nâng chất lượng đại trà, phân loại các đối tượng học sinh để tiến hành phụ đạo và bồi dưỡng học sinh.
- Triển khai chuyên đề;  kiểm tra.
2. Về công tác khác.
2.1. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.
- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.
- Tổ chức hội nghị triển khai nghiệp vụ TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG và các nhóm công tác.
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
- Họp Hội đồng TĐG, triển khai kế hoạch TĐG và phân công nhiệm các thành viên, các nhóm công tác.  
2.2. Công tác phổ cập và xây dựng nông thôn mới.
Triển khai điều tra (từ 6/9 và nhập dữ liệu từ 18/10/2019) theo kế hoạch của bộ; lập danh sách học sinh học ở các trường THPT và dạy nghề.
2.3. Công tác đội, CN.
- Tiếp tục ổn định nền nếp học tập và sinh hoạt
- Tiến hành đại hội Liên đội kiện toàn lại BCH Liên đội, chi đội.
- Họp Ban chỉ huy Liên đội mới.
- Tập huấn kĩ năng và nghiệp vụ công tác Đội cho Ban chỉ huy mới
2.4. Công tác giáo dục pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn ở nhà trường. Tuyên truyền cho học sinh trong tiết chào cờ đầu tuần (TPT Đội).
- Phổ biến luật an ninh mạng.
2.5. Một số công tác khác.
- Tham mưu với lãnh đạo địa phương 2 xã để tiếp tục tu sửa cơ sở vật chất.
- Tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
- Xây dựng một số hoạt động tiêu biểu, điễn hình…
- Thực hiện tốt lao động vệ sinh trường lớp hàng ngày vào đầu buổi học phân loại xử lý rác kịp thời.
- Lao động trồng và chăm sóc, bồn hoa, cây cảnh, phong quang trường lớp. Xây dựng nông thôn mới./.
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT (b/c);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng;
- Tổ trưởng chuyên môn, VP;
- Lưu: VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Lê Hồng Trinh
 
 
 
 
 

Nguồn tin: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn cần  
/
 để chia sẽ thông tin,ý kiến ...
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây